O nas

Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi, zwana w skrócie RROl w Łodzi, jest dobrowolnym samorządowym stowarzyszeniem osób fizycznych, które mogą być wspierane przez osoby prawne.

RROl w Łodzi działa na terenie województwa łódzkiego, a jej siedzibą jest miasto Łódź.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami RROl w Łodzi używa pieczęci, emblematu i odznak, których treść i kształt w formie odrębnej uchwały określa Zarząd RROl w Łodzi.

Od chwili uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu RROl w Łodzi posiada osobowość prawną.

 

Celem RROl w Łodzi jest:

  1. Propagowanie i krzewienie idei i kultury olimpijskiej zgodnie z tradycją polskiego i międzynarodowego ruchu olimpijskiego oraz zgodnie z Kartą Olimpijską.
  2. Współudział w inspirowaniu działań na rzecz organizacji sportu wyczynowego, szczególnie zaś dyscyplin olimpijskich na terenie swojego działania.
  3. Organizowanie imprez sportowych, w szczególności popularyzujących sportowe dyscypliny olimpijskie.
  4. Współpraca z Okręgowymi Związkami Sportowymi oraz innymi stowarzyszeniami kultury sportowej oraz sportowymi spółkami akcyjnymi.
  5. Reprezentowanie interesów ruchu olimpijskiego wobec władz administracji rządowej i samorządowej.
  6. Współpraca z władzami administracji rządowej i samorządowej w realizacji celów i zadań statutowych.
  7. Reprezentowanie interesów RROl wobec władz PKOl.