Zarząd

Mieczysław Nowicki - prezesMieczysław Nowicki - prezes

Jerzy Czerbniak - czł. zarząduJerzy Czerbniak - czł. zarządu

Marcin Młynarczyk - sekretarzMarcin Młynarczyk - sekretarz

Tomasz Rosset - v-ce prezesTomasz Rosset - v-ce prezes

Tomasz Kupis - czł. zarząduTomasz Kupis - czł. zarządu

Elżbieta Nowak - czł. zarząduElżbieta Nowak - czł. zarządu

Gabriel Kabza - skarbnikGabriel Kabza - skarbnik

Stanisłąwa Wąchała - czł. zarząduStanisława Wąchała - czł. zarządu

Kazimierz Bukszyński - czł. zarząduKazimierz Bukszyński - czł. zarządu

Komisja Rewizyjna

Michał Marzec – przewodniczącyMichał Marzec – przewodniczący

Barbara Niemczyk – członekBarbara Niemczyk – członek

Zygfryd Kuchta – członekZygfryd Kuchta – członek