Ukazał się „Leksykon Olimpijczyków Regionu Łódzkiego. Paryż-Pekin 1924-2022”

Posted on

Projekt zrealizowany we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki

Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi przygotowała wydanie „Leksykonu olimpijczyków regionu łódzkiego. Paryż – Pekin 1924-2022”. Publikacja zawiera biogramy wszystkich sportowców z regionu łódzkiego, którzy wzięli udział w Igrzyskach Olimpijskich, z uwzględnieniem ostatnich igrzysk letnich Tokio 2020 oraz zimowych Pekin 2022. Oprócz tego w leksykonie znalazły się sylwetki wychowanków i reprezentantów drużyn z regionu, którzy podczas Igrzysk byli formalnie zawodnikami innych klubów, trenerów, którzy olimpijczyków wychowywali i opiekowali się nimi podczas Olimpiad, lekarzy z ekip olimpijskich i sędziów związanych z województwem łódzkim.

Książka, której autorem jest Tomasz Rosset, znany działacz ruchu olimpijskiego i wiceprezes RROl w Łodzi, stanowi również dokumentację działań Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi. Bogaty materiał fotograficzny wzbogaca dokumentalną wartość tej niewątpliwie unikalnej pozycji.